Actueel

Twee nieuwe overzichtelijke dashboards COVID EWS

Het COVID Early Warning Systeem (EWS) van COVID DATA NL identificeert hoog risico patiënten en ondersteunt met gericht vaccineren. Dit systeem is continu in ontwikkeling, verbetert zich en past zich aan aan de actualiteit van de dag.

Sinds december 2021 zijn er twee nieuwe, overzichtelijke dashboards voor huisartsen die deelnemen aan COVID EWS.

COVID EWS Praktijk: In het COVID EWS Praktijk dashboard kunnen huisartsen voor de eigen praktijk onder andere raadplegen welke patiënten in de hoog risico scores 5, 4 en 3 vallen, hoe het staat met de COVID besmettingen en vaccinaties en wat de volgorde van urgentie voor vaccinatie (rang) is.

COVID EWS Regio: In het COVID EWS Regio dashboard kunnen huisartsen de ontwikkelingen van besmettingen en vaccinaties in de regio raadplegen.

Bent u huisarts en wilt u deelnemen? Meld u dan hier aan.

Het COVID Early Warning Systeem (EWS) van COVID DATA NL identificeert hoog risico patiënten en ondersteunt met gericht vaccineren. Daarmee dragen we bij aan het beschermen van mensen met een kwetsbare gezondheid en het verlagen van de druk op de zorg.