Fijnmazig vaccineren en boosteren

Programma fijnmazig vaccineren

 

Beschermen van hoog risico patiënten, vooral in wijken met een lage vaccinatiegraad, is het doel van fijnmazig vaccineren.

Het COVID Early Warning Systeem identificeert hoog risico patiënten per huisartsenpraktijk. De huisarts krijgt actuele informatie over welke hoog risico patiënten niet beschermd zijn door vaccinatie. De huisarts kan met de vaccinatielijst kwetsbare patiënten beschermen door signaleren, waarschuwen en vaccineren.

Bent u huisarts en wilt u meedoen? Meld u dan nu aan.

 

Dashboards voor overzicht en inzicht

Het dashboard COVID EWS Regio en het dashboard COVID EWS Praktijk geven het aantal hoog risico patiënten in de regio en per huisartsenpraktijk weer. De Digitale assistent ondersteunt de huisarts bij de online verslaglegging van de resultaten voor het programma fijnmazig vaccineren.

Direct inzicht in besmettingen in patiëntenbestand, wijk en regio

Beschermen van kwetsbare patiënten

Identificatie van hoog risico patiënten per huisartspraktijk

De huisarts maakt het verschil

  • Actuele en accurate vaccinatielijst met hoog risico patiënten

  • De huisarts legt contact met de patiënt

  • De huisarts kan signaleren, waarschuwen en vaccineren

Er zijn 4 stappen bij fijnmazig vaccineren

1. Registreren

2. Voorbereiden vaccinatielijst en belactie

3. Contact opnemen of bellen

4. Evalueren belactie

Bekijk hier het gedetailleerde stappenplan met een inschatting van de tijdsbesteding voor de huisarts.