Toekomstbestendige infrastructuur

COVID Early Warning Systeem

Het COVID Early Warning Systeem (EWS) is ontwikkeld om verspreiding van COVID-19 te voorspellen en de kwetsbare groepen met verhoogde kans op ziekenhuisopname te identificeren en te beschermen.

Het COVID EWS is een veilige infrastructuur om data van huisartsen te analyseren. De vaccinatiegegevens van de GGD en de opname gegevens in het ziekenhuis zijn rechtstreeks aan de huisartsen geleverd of al bij de huisarts bekend. Deze gegevens worden met intelligente algoritmen verrijkt en aan de huisarts teruggekoppeld. De huisarts kan deze informatie gebruiken om inzicht te krijgen in de patiëntenpopulatie,

Het EWS biedt een toekomstbestendige infrastructuur om grip te krijgen op nieuwe COVID varianten of ander infectieziekten zoals Q-koorts, vogelgriep en het RS-virus.

Voordelen op een rij

  • Predictie algoritme dat hoog risico patiënten identificeert
  • Een groot netwerk samen van huisartsen, specialisten en wetenschappers in zorg en data
  • Beslisondersteunende informatieproducten
  • Een veilige remote-acces omgeving
  • Kennis en data bijeen die beslissingen in het COVID-zorgpad ondersteunen

Privacy en AVG

Data worden veilig en betrouwbaar verwerkt, geheel in lijn met de AVG-wetgeving. Gegevens blijven te allen tijde eigendom van de leverende partij. De Compliance Commissie ziet toe op een juiste verwerking van persoonsgegevens volgens de richtlijnen van de AVG.

Data, die binnen de huisartsenpraktijk over COVID besmettingen en vaccinaties zijn vastgelegd, zijn inzichtelijk in het COVID EWS dashboard Praktijk. Alleen de huisarts heeft inzage in de gegevens van de eigen hoog risico patiënten. De gegevens per wijk of regio zijn geanonimiseerd.

Veilige infrastructuur

Het COVID EWS biedt een betrouwbare infrastructuur, waarin data veilig en geanonimiseerd worden verzameld en geanalyseerd. Daarbij wordt gebruikgemaakt van de bestaande systemen (NHGdoc en Medicom) in huisartsenpraktijken. De gebruiker levert data aan en krijgt zijn data gepresenteerd in een beveiligde omgeving. 

Verwerkende partij STIZON (Stichting Informatievoorziening voor Zorg en Onderzoek)) is ISO 27001 gecertificeerd en voldoet aan NEN norm 7510. Zij hebben meer dan 20 jaar ervaring met gegevensverwerking voor 500 apothekers, 1400 huisartsen en 70 ziekenhuizen en klinisch chemische laboratoria.

STIZON staat onder toezicht van een Compliance CIE. De STIZON Compliance commissie bestaat uit vertegenwoordigers van alle aangesloten zorgverleners. De commissie wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter, gespecialiseerd in privacy en governance recht. Een attest over de ingerichte procedure is getoetst door Prof. Theo Hooghiemstra.