Ondersteunen van de acute zorg in de regio

Resultaten

Drie regio’s acute zorg

Het Early Warning Systeem is actief in drie ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg)-regio’s in Nederland. In elke ROAZ zijn de ziekenhuizen, de ambulancezorg, huisartsen(posten), verloskundigen, GGZ, GHOR en GGD uit die regio vertegenwoordigd.

 

1. ROAZ Noord Holland Flevoland, met een verzorgingsgebied van 3,2 miljoen inwoners

Het COVID Early Warning Systeem werd ontwikkeld in opdracht van ROAZ Noord-Holland en Flevoland. In de zomer van 2021 is gestart met pilots in Amsterdam Nieuw West, Amsterdam Zuidoost en Amsterdam Noord. In december werden pilots gestart in Kennemerland, West-Friesland en West-Brabant.

 
2. ROAZ Brabant, met een verzorgingsgebied van 2,5 miljoen inwoners

 

3. ROAZ West, inclusief ZEL, met een verzorgingsgebied van 2,2 miljoen inwoners

 

Deze drie ROAZ-en vertegenwoordigen samen zo’n 7,9 miljoen inwoners, waarvan 1,4 miljoen hoog risico patiënten. Daarvan zijn zo’n 200.000 patiënten (14%) medio januari 2022 niet gevaccineerd.

Dashboards voor inzicht en overzicht 

Het COVID EWS is een betrouwbare data infrastructuur die inzicht geeft in het aantal besmettingen en vaccinaties, zowel regionaal als lokaal. Het is ontwikkeld om verspreiding van COVID-19 te voorspellen en om snel in te kunnen grijpen om de verspreiding te stoppen en gericht te vaccineren.

 

Zie hier het aantal besmettingen, ziekenhuisopnamen en overledenen in  de regio op basis van RIVM data.

Het COVID EWS dashboard Regio en COVID EWS Praktijk geven het aantal hoog risico patiënten in de regio en per huisartsenpraktijk weer. De Digitale assistent ondersteunt de huisarts bij de online verslaglegging van de resultaten voor het programma fijnmazig vaccineren.

Resultaten pilots

Regio Noord Holland – Flevoland

In oktober 2020 is COVID DATA NL gestart in de pilotregio Noord-Holland en Flevoland. 

Het Early Warning Systeem wordt verder uitgerold in andere regio’s in Nederland.

Huisartsen

GGD's

Ziekenhuizen