Samenwerken aan toekomstgerichte oplossingen

Initiatiefnemers

COVID DATA NL is een consortium van wetenschappers en deskundigen op het gebied van medische informatievoorziening. Het consortium is aan het begin van de COVID pandemie opgericht om inzage in de problematiek te krijgen en gezamenlijke oplossingen te ontwikkelen. 

COVID DATA NL bestaat uit STIZON (Stichting Informatievoorziening voor zorg en onderzoek), ROS-netwerk (Regionale ondersteuningstructuren) en Zorg.nl

Betrokken partijen

COVID DATA NL wordt onderschreven door ROAZ, GGD, Zorgverzekeraars Nederland, Zilveren Kruis, CZ en VGZ. 

 

Landelijk

In het landelijk programma zijn de volgende personen actief:

Betrokkenen

Regio Noord Holland – Flevoland

De regionale monitor in de pilotregio Noord-Holland en Flevoland is onderdeel van een COVID Early Warning Systeem, dat in opdracht van het ROAZ Noord-Holland en Flevoland, werd ontwikkeld.

Opdrachtgevers

ROAZ Noord Holland en Flevoland (bestaande uit de voorzitter van de huisartsen, de voorzitter van de GGD’en en ziekenhuizen in de regio’s Noord-Holland en Flevoland, zorgverzekeraars VGZ en Zilveren Kruis)

Partners

COVID DATA NL en ROS-netwerkpartners ZONH, ELAA, REOS en Readelijn

Expertgroep

De expertgroep bestaat uit huisartsen, medisch specialisten, leden van de crisisteam en hoogleraren.

Stuurgroep / projectgroep Noord Holland Flevoland

De stuurgroep COVID Early Warning Systeem bestaat uit de volgende mensen:

  • Mark Kramer (Amsterdam UMC)
  • Corine van Geffen, Huisartsenposten Amsterdam, ROAZ Crisisteam Huisartsen
  • Jan-Willem Hofman, Zilveren Kruis
  • René de Koning, VGZ
  • Anna van der Hulst, GGD Amsterdam
  • Guus Vaassen, Zorg.nl – kwartiermaker
  • Ron Herings, STIZON – kwartiermaker
  • Frank Carlebur, ROS-netwerk, ZONH

 

De diensten en informatieproducten die COVID DATA NL ontwikkelt, worden door diverse partijen getoetst op privacyaspecten, governance en gebruiksvriendelijkheid. Onze compliance commissie ziet toe op het juist gebruik van gegevens. De klankbordgroep controleert de gebruiksvriendelijkheid van de producten.

Klankbordgroep

De klankbordgroep van COVID DATA bestaat uit zorgprofessionals. Met behulp van de aanbevelingen uit de klankbordgroep zorgt COVID DATA NL dat de informatieproducten aansluiten bij de behoeften en wensen van zorgprofessionals.

Compliance commissie

Op elk gebruik van gegevens, ook waarvoor de (zorg)professional toestemming heeft gegeven, ziet de STIZON Compliance commissie toe op het juist gebruik van deze gegevens. Deze commissie toetst het gebruik op alle mogelijke privacyaspecten. De Compliance commissie bestaat uit vertegenwoordigers van alle aangesloten zorgverleners. De commissie wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter, gespecialiseerd in privacy en governance recht.