EWS voor huisartsen

Aanmelden huisartsen

Met onderstaand formulier meldt u zich aan voor deelname aan het programma fijnmazig vaccineren van het Covid Early Warning Systeem (EWS). U ontvangt een actuele en accurate vaccinatielijst van de hoog risico patiënten in uw praktijk op volgorde van urgentie. Bovendien krijgt u toegang tot twee dashboards: COVID EWS Praktijk en COVID EWS Regio op basis van de gegevens uit het HIS.

Vul hieronder de gegevens in van de praktijk in. Indien er meerdere huisartsen in uw praktijk werkzaam zijn, volstaan de gegevens van de huisarts die middels een onderlinge overeenkomst gemandateerd en verwerkersverantwoordelijke is. Als die er niet is, moet iedere huisarts werkzaam in uw praktijk zich individueel via dit formulier opgeven.

Verwerkersovereenkomst

Wanneer wij uw aanmelding hebben ontvangen, krijgt u binnen enkele dagen een verwerkersovereenkomst toegestuurd. Deze ondertekent u met een iDIN-verificatie en stuurt u terug. 

Vragen?

Voor vragen over aanmelding en deelname kunt u contact opnemen met COVID DATA  op e-mail service@covid-data.nl

Bij aanmelding voor fijnmazig vaccineren via het COVID EWS ontvangt u een actuele en accurate vaccinatielijst van de hoog risico patiënten in uw praktijk in volgorde van urgentie op basis van gegevens uit het HIS. Bovendien krijgt u toegang tot twee overzichtelijke dashboards, COVID EWS Praktijk, een overzicht van uw praktijk, en COVID EWS Regio, inzage in ontwikkelingen in uw regio.

Na de registratie

Na registratie neemt STIZON (Stichting Informatievoorziening voor Zorg en Onderzoek) contact met u op voor de verzameling van uw gegevens en terugkoppeling van uw data via een verwerkersovereenkomst.

Bekijk hier de instructievideo dashboards EWS  met een korte uitleg voor het aanmelden van het COVID Early Warning Systeem en de werking van het dashboard COVID EWS Praktijk.

Bekijk hier de instructievideo digitale assistent. Hiermee houdt u uw voortgang met de vaccinatie online bij en krijgt u van ons een terugkoppeling van de resultaten.

Voor vragen over het COVID Early Warning Systeem neemt u contact op met het COVID DATA consortium via info@covid-data.nl