Actueel

Waarom verifiëren met iDIN?

U heeft de verwerkersovereenkomst voor het gebruik van het dashboard ontvangen van STIZON. Hierin leest u dat u iDIN moet gebruiken om de documenten te ondertekenen. Maar waarom is een verificatie met uw bankgegevens precies nodig? Dat lichten we graag nog even toe.

Waarom identificeren met iDIN?

Om gebruik te maken van het COVID DATA dashboard dient u zich te identificeren. Omdat wij het contract niet door u in persoon kunnen laten tekenen, doen wij dat online. Daarvoor is het echter noodzakelijk dat wij zeker weten dat u degene bent die akkoord gaat met het delen van gegevens. En daarom vragen wij u om zich te identificeren. iDIN is een gevalideerde manier om dit te doen. Hoewel u zich verifieert met bankgegevens, geeft de iDIN-verificatie ons geen toegang tot uw bankgegevens, noch tot enige betaalverplichting. Wij maken enkel gebruik van de iDIN-verificatie zodat u uzelf kunt identificeren en wij zeker weten dat u de machtiging verstrekt. Voor meer informatie kijkt u ook op: www.idin.nl

Wat is een iDIN-verificatie precies?

Een iDIN-verificatie  is een dienst waarmee u zich online kunt identificeren en authentiseren met de veilige en vertrouwde inlogmiddelen van uw eigen bank. Omdat u op veilige wijze kunt inloggen via uw eigen bank, kan uw bank ook bevestigen dat u bent wie u zegt dat u bent online.

Hoe werkt het?

U logt in met dezelfde inlogmethode als die van uw bank. Afhankelijk van uw bank gaat dat via een cardreader, een scanner of een app. Bij uw bank zijn uw NAW-gegevens bekend, hierdoor weten wij zeker dat u het bent.

  1. Als u inlogt op ValidSign wordt u gevraagd uzelf te identificeren via iDIN.
  2. U selecteert uw bank.
  3. U wordt naar het iDIN-startscherm van uw bank geleid. Daar logt u in via de inlogmethode van uw bank.
  4. Bij identificatie: de gegevens die wij nodig hebben, worden automatisch ingevuld. Wij weten nu dat u het bent.
  5. Wij vragen u aanvullende praktijkinformatie aan te vullen in de digitale machtiging en de machtiging te ondertekenen.
  6. U wordt weer teruggeleid naar de betreffende website. U bent geïdentificeerd.

Voor vragen, kunt u mailen naar: info@covid-data.nl