Actueel

Vergoeding voor deelnemende huisartsen

Huisartsen die actief registreren in het COVID Early Warning Systeem ontvangen hiervoor een vergoeding. Deze vergoeding is geaccordeerd door de NZa. De belasting voor u als huisarts is laag. U registreert in een paar minuten de patiënt met een positieve testuitslag in uw HIS. U vult hiervoor een slimme vragenlijst in via uw HIS.

De vragenlijst vult u in:

  • Wanneer u bericht ontvangt van de GGD dat uw patiënt positief getest is
  • Wanneer de situatie van de positief geteste patiënt verandert (bijvoorbeeld bij ziekenhuisopname, zuurstof thuis etc)
  • En eventueel bij ontslag uit het ziekenhuis,, blijvend restverschijnselen of het overlijden van een patiënt.

Uw registratie is onderdeel van de regionale monitor op positieve hoogrisico patienten waarmee de ziekenhuizen een betere inschatting kunnen maken van de verwachte trend in de zorgvraag. De komst van bijvoorbeeld nieuwe mutaties zoals de Britse variant dragen bij aan een gewijzigd risico op ernstige klachten. Uw registratie draagt bij aan een actualisatie van het predictie algoritme binnen het Early Warning Systeem.

In het dashboard met positief geteste patienten houdt u overzicht in uw praktijk. Wij verwachten op korte termijn een geautomatiseerde melding vanuit de GGD voor alle positief geteste patiënten.